Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przeprowadziło badania dotyczące sytuacji seniorów w stolicy województwa. Były one przeprowadzone w płaszczyznach: zadowolenia z życia w naszym mieście, relacji międzyludzkich, poczucia bezpieczeństwa oraz poziomu sprawności fizycznej.