Najlepszy środek na listopadową chandrę w wierszu „Jesienne dysocjacje” pokazuje Jolanta Maria Dzienis.