Przedstawiamy zimowe wiersze Wiesława Lickiewicza. Przyjemnej lektury.