Przedstawiamy wiersz Haliny Wiszowatej, pełen nadziei na zdrowe, rodzinne święta Bożego Narodzenia. Przyjemnej lektury.