Aplikacja SeniorApp – choć dostępna dopiero od roku – cieszy się coraz większą popularnością. Cyfrowe rozwiązanie ma ogromny potencjał i będzie mieć coraz większy wpływ na podniesienie jakości życia seniorów.