Celem dezinformacji jest takie przygotowanie informacji, że będzie ona stwarzała w umyśle czytającego poczucie rzeczywistości i chęć podjęcia działań, nie wzbudzając przy tym żadnych podejrzeń co do wiarygodności.