Czy nasze ciało może odzwierciedlać cudze emocje? Jakie są „ośrodki piękna” w mózgu i jak na jego rozwój wpływa kultura? W jaki sposób świadomość może powstawać i zanikać pod wpływem zmian w aktywności mózgu? Odpowiedzi można będzie znaleźć podczas V Tygodnia Mózgu w Białymstoku. Na cykl wykładów zaprasza Instytut Filozofii UwB.