Emerytura…  Nie pozwólmy, aby nasze ciało i dusza zardzewiały.