Prezentacja Gminy Dąbrowa Białostocka i jej działań na rzecz seniorów i integracji wielopokoleniowej oraz współpraca Podlaskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) z radami seniorów i środowiskami osób starszych to główne tematy spotkania w Dąbrowie Białostockiej 24 kwietnia br.