Przedstawiamy melancholijny, majowy wiersz Stanisława Szymańskiego. Miłej lektury.