Tłoka to według słownika języka polskiego słowiański obyczaj bezpłatnej pomocy sąsiedzkiej na wsi, który kończył się ucztą. Przetrwał do drugiej połowy XX wieku.