Czerwcowe wydarzenia w Muzeum Podlaskim w Białymstoku