10 lutego 2018 r. to była szczególna data dla białostockich Sybiraków, upamiętniająca 78. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego.