Tematem tegorocznego Kongresu jest „Dialog między religiami”. Kongres ma pokazać bogactwo kulturowe i religijne Podlasia.