Media społecznościowe i środki masowego przekazu to narzędzia, z których korzystamy najczęściej, promując wydarzenia kulturalne.Bardzo często zapominamy jednak, że wielbiciele kultury to specyficzna grupa odbiorców, która informacje o świecie czerpie nie tylko z wirtualnej przestrzeni. Dla niej równie ważne (jeśli nie najważniejsze) są klasyczne spotkania...