Przedstawiamy wiersz Jana Gumbisza pt. „Jak tu cicho”. Miłej lektury.