Przedstawiamy wiersz Jana Gumbisza pt. "Jak tu cicho". Miłej lektury.