Dni Tradycji Obojga Narodów to doskonała okazja do poznawania i promowania dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W tym roku spotykamy się w Brańsku, mieście, które w czasach swojej świetności stanowiło centrum polityczne Ziemi Bielskiej.