III Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych miało w tym roku wymiar międzynarodowy. Brali w nim udział zaproszeni goście z Holandii, Portugalii i Bułgarii. Przedstawili  swoje projekty realizowane na rzecz osób  starszych.