Sejm zakończył prace nad nowelizacją ustawy o dodatku osłonowym dokonaną przy okazji procedowania tzw. ustawy gazowej. 13. i 14. emerytura nie wlicza się do dodatku osłonowego. Zmiany wchodzą w życie z dniem 04.02.2022 r.