Od 2021 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Wieloletni Program Senior +. Właśnie zostały ogłoszone wyniki jego edycji na 2022 rok.