W ramach dodatkowego naboru wniosków do programu wieloletniego “Senior+”  na lata 2015-2020 samorządy mogą ubiegać się o 16,5 mln zł środków na utworzenie oraz dalsze funkcjonowanie już istniejących placówek dla seniorów. Wnioski o dofinansowanie można składać do 21 maja 2020 roku.