Dojlidy są najstarszą dzielnicą Białegostoku, chociaż w granicach miasta znajdują się od 1 kwietnia 1954 r. Mało znana, uchodzi głównie za dzielnicę przemysłową, chociaż są tu liczne zabytki, które warto zobaczyć i poznać ich przeszłość.