Na jakość dokumentów archiwalnych mają wpływ warunki, w jakich są one przechowywane. To nie tylko odpowiednia temperatura i wilgotność, ale także inne wymogi, które trzeba spełnić.  I te wymogi spełnia Archiwum Państwowe w Białymstoku.