30 stycznia 2018 r. odwiedziłam Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Łomży. W placówce, której administratorem jest Urząd Miasta mieszka 109 osób w wieku od 13 do 67 lat niesprawnych intelektualnie a często też z niepełnosprawnością sprzężoną.