8 marca o godz. 18.00 w Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku odbędzie się spotkanie z historią pt. „Białostoccy fabrykanci” w ramach Miejskiego Salonu Artystycznego. Spotkanie poprowadzą Jolanta Szczygieł-Rogowska i Barbara Tomecka.