Doroteusz Fionik z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach opowiada o dwóch niezwykłych wydarzeniach z historii Bielska Podlaskiego. To Wielki Sejm z 1564 roku i powstanie „Prologu”, czyli najstarszej księgi rękopiśmiennej z Bielska Podlaskiego, napisanej w 1496 roku