Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Teatrowi Dramatycznemu dwie dotacje na realizację projektów: „Kierunek Szekspir” oraz „Kierunek Ukraina”. Celem obu zadań jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz promowanie kultury polskiej w różnych obszarach świata.