Z końcem 2017 upłynął termin ważności dowodów osobistych wystawionych w 2007, z 10 letnim terminem ważności.Dowody osobiste na czas nieoznaczony, w 2017, wydawano, tylko osobom po 65 roku życia i są one nadal aktualne i nie podlegają wymianie.