Kolejna część wykładów online poświęconych opiece medycznej nad seniorem – projekt „Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”