Przedstawiamy pełen zadumy wiersz Stanisława Szymańskiego „nad zielonym drzewem…” . Miłej lektury.