Przedstawiamy pełen zadumy wiersz Stanisława Szymańskiego "nad zielonym drzewem..." . Miłej lektury.