W pamięci grupy kolneńskich seniorów na pewno pozostaną odwiedziny w miejscowości Drozdowo, niedaleko Łomży.