Coraz częściej do świadomości społeczeństwa dociera termin senior. Na pewno nie jest to jeszcze ten etap, który zadowalałby osoby 60+ czy 65+. Jeżeli jednak porównać aktualne działania w tym zakresie ze staraniami chociażby 10 lat wstecz, to różnica jest zauważalna.