Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce realizuje program grantowy "Działaj Lokalnie 2022". Działanie "Integracyjne spotkania sokólskich seniorów sposobem na powrót do normalności po okresie pandemii".