Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce realizuje program grantowy „Działaj Lokalnie 2022”. Działanie „Integracyjne spotkania sokólskich seniorów sposobem na powrót do normalności po okresie pandemii”.