Do końca 2017 roku w Galerii Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 8 można oglądać wyjątkową wystawę plakatów pt. „Chorwackie Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe na listach UNESCO”.