Każdy z nas, kiedy się rodzi, rozpoczyna własną historię. Ale czy na pewno? Czy w swoim życiu nie powielamy historii rodziców, dziadków? Czy to jacy jesteśmy: pełni optymizmu życiowego czy też pesymizmu ma wpływ na jakość naszego życia?