Dzienne Domy Pomocy Społecznej to ośrodki wsparcia oferujące zazwyczaj dzienną formę pomocy, w ramach której świadczone są różne usługi dostosowane do specyficznych potrzeb osób korzystających z tej formy pomocy, w tym usługi żywieniowe.