Przedstawiamy wiersz Stanisława Szymańskiego „wiatr…”. Milej lektury