Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Staszica w Białymstoku (ZSTiOzOI) organizuje pierwszy w Polsce Międzypokoleniowy Klub e-Sportowy (MKe-S).