Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wydała mikropowieść Miłki Malzahn, zatytułowaną: „W płaszczu świata”.