Przedstawiamy wiersz Marka Krysiewicza „Rozważania o sumieniu”. Miłej lektury.