Jeśli masz w domu niepotrzebne krawaty, apaszki lub biżuterię, przynieś je do Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (ul. Ciepła 40) i wrzuć do specjalnego pojemnika ustawionego w holu głównym uczelni.