Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa w Białymstoku, wraz z instytucjami zaangażowanymi w projekt „Liderzy Eko-Zmian”, realizuje Alert dla Matki Ziemi.