Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce zostało wpisane do KRS w styczniu 2008 r. Początek działalności to 50 osób, teraz po 10 latach UTW liczy już 137 słuchaczy. Spotkanie jubileuszowe 10 lutego 2018 r. w kinie „Sokół”- to powód do refleksji i podsumowań, ile w tym czasie się zdarzyło.