Przedstawiamy felieton, jaki ukazał się w kwietniowym numerze „Naszego Sztabińskiego Domu” nr 4/2022 (289). Jego autorem jest pochodzący z Augustowa Erazm Stefanowski poeta, prozaik, eseista i felietonista.