Przedstawiamy wiersze Cezarego Kadzewicza pełne tęsknoty, zadumy i rozrachunków z życiem. Przyjemnej lektury.