Strona internetowa bez barier. Wszystkie publikacje powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, sprzętu i oprogramowania.