Wszyscy członkowie Rady Seniorów biorą udział w projekcie „Aktywny Senior = Obywatel”. Projekt realizowany jest przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży. Głównym celem szkolenia jest włączenie seniorów w procesy decyzyjne i życie społeczne miasta.