„Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura, młodzież i sport / Transformacja cyfrowa” – to hasło międzynarodowej konferencji w Dublinie w Irlandii, która odbyła się w dniach 25-27 lutego 2022 r.