Fake news to nie jest wynalazek XXI wieku. Zjawisko to znane już było w czasach starożytnych. Dawniej nazywano to propagandą, plotką, legendą, mitem. Każde z tych określeń oznaczało manipulację informacją.