Przedstawiamy wiersze Jadwigi Zaliszewskiej, w pełni poświęcone zimie. Przyjemnej lektury.